Lang Biang Mountain - Da Lat
HaNoi Flag Tower - Ha Noi
HaNoi War Memorial - Ha Noi
Lenin Monument - Ha Noi
Turtle Temple - Ha Noi
Long Thanh, Nui Dat Battle Field - Vung Tau
Xuyen Moc Battle Field - Vung Tau