Diamond Bay Resort & Golf - Nha Trang
Vinpearl Golf Club - Nha Trang