Hoa Lo Prison - Ha Noi
Presidential Palace - Ha Noi
Uncle Ho' House - Ha Noi